Úprava pěší cesty a schodiště - Pod Beránkou

Navrhuje:
Ing. arch. Michal Gavlas
Cena:
950 000 Kč
Stav:
Zamítnutý

Obsahem tohoto projektu je zkulturnit pěší přístup do západní části Hanspaulky od stanice metra Bořislavka a Evropské ulice. Součástí tohoto projektu je úprava starého, rozpadlého schodiště a pěší cesty Pod Beránkou, včetně přilehlé, neudržované zeleně podél této trasy. Na rohu Vostrovské a Horoměřické je velice rušný provoz, s mnoha kolizními body, v návaznosti na autobusovou zastávku směr Horoměřice, kudy denně prochází stovky cestujících. Daná lokalita je vstupní branou do této části Dejvic, nejen pro místní občany, ale i pro návštěvníky a zasloužila by si potřebné úpravy.

Projekt bude rozdělen na dvě části:

Etapa I – schodiště, nárožní lavička, socha „Hanspaulky" (rok 2017)
Etapa II – cesta Pod Beránkou a přilehlý parčík (výhled)

Přílohy

Důvod zamítnutí či schválení

Návrh nesplňuje základní podmínku - část pozemku není v kompetenci MČ Praha 6. Návrh bude použit jako podklad pro žádost o svěření do správy MČ.