Zpevnění (zoficiálnění) nejvyšlapanějších pěšin mezi ul. Kladenská a Africká

Navrhuje:
Petr Liška Ing.
Cena:
80 000 Kč

PROBLÉM: otevřením trasy Metra 5.A se změnily převažující směry chůze. St. Bořislavka nemá výstup do centra sídliště Červený vrch (před OD Šárka a rest.Drancy + Gymnasium).
Výstup (výtahy mezi nástupištěm a podchodem) je na jižní stranu Evropské BEZBARIÉROVÝ, úrovňový do ul.Kamerunská. Pod navazující ul.Africkou žijí na ul. Kladenská, Na Dlouhém lánu a v ul. je spojujících a navazujících TISÍCE obyvatel, resp. dochází do ZŠ Na Dlouhém Lánu a v menší míře i jinam (např. Lékárna na rohu Kladenská/K Lánu).
V ul. Africká NENÍ JEDINÝ UKAZATEL k metru. I já, místní, jsem v hustém mrholení a spěchu odbočku PŘEŠEL.
ŘEŠENÍ: Stačí osadit jednu, raději dvě šipky na chodník na Africké v místě, kde šikmo odbočuje Kamerunská = chodník k vestibulu metra. Cena minimální (na plánu = hnědé trojúhelníčky).
----------------------------------------------------------------------
PROBLÉM: Již před r. 1989 měl smysl, ale nebyl realizován chodník + schody mezi ul. Kladenská a Africká mezi domy Kladenská čo.18 a 20. V rohovém domě Kladenská 538/18 je Pošta Praha 65. Jediná pošta pro Vokovice i Veleslavín vč. celého sídliště Červený vrch. Lidé na poštu chodili především od st. tram a busů před OD Šárka. Nyní převážně od "horního" vestibulu st. Metra. Mezi Africkou a "východním bokem" OD Šárka byl před r.1989 zbudován dodatečný chodníček a schody v potřebném směru (Nyní se jeho význam zmenšil, na plánu tence čárkovaně).
V mezeře mezi domy čo. 18 a 20 je vyšlapáno několik širokých pěšin ve svahu.
ŘEŠENÍ: Potřebnou pěšinu bez schodů jsem vyznačil silně červeně a ještě kratší, leč se schody, fialově. Přikládám foto z Kladenské ulice s hustou vegetací, která pohled na vyšlapané chodníky zakrývá. Nyní je naopak hafo sněhu a nemá smysl fotit zasněžený svah.
ÚMČ P.6 měl již dávno realizovat chodník + schody v tomto místě, a to i z jiné kapitoly rozpočtu...
----------------------------------------------------------------------
PROBLÉM: Obyvatelé ul.K lánu, Kladenská a dalších na západ od parčíku v ul.K lánu a návštěvníci Lékárny Kladenská, zčásti žáci ZŠ Na Dl.lánu aj.firem a institucí si léta zkracují cestu od poslední podesty v parčíku šikmo na Africkou.
Viz fota a vyznačení silně červeně na plánu.
Z ul.Kladenská je nahoru 6+9+18+21=54 schodů (Z strana, téměř stejně J strana).
Pěšina byla vyšlapána již od 60. let, kdy byla nejkratší spojnicí k/od zast. busu 119 (směr do centra).
Její význam se RAPIDNĚ ZVĚTŠIL po otevření trasy metra 5.A.
Jde o nejkratší, logické spojení pro obyvatele Kladenské (+ulic za ní, pod ní od ul. K Lánu západně),
k pro ně nejbližšímu vestibulu metra. Navíc pěšina vyúsťuje na Africkou níže než jediné schodiště.
Africká prudce stoupá od V k Z, po ní pěší pokračují k metru z kopce. Ušetří cca1-1,5 výškových metrů nahoru a dolů, celkem 2-3 výškové metry při každé chůzi k/od metra.
ŘEŠENÍ: Zpevnění silně vyšlapané pěšiny, třebas i z jiné kapitoly rozpočtu ÚMČ P.6. Obě potřebné pěšiny = na parcele 1281/407, ukazatel na "hraně" parcely.

Přílohy

Důvod zamítnutí či schválení

Nutno řešit bezbariérově, realizace možná bude vyžadovat variantní řešení vedení cesty.