Výstup od stanice metra Motol ke Kauflandu na Vypichu

Navrhuje:
Vondráček
Cena:
1 000 000 Kč
Stav:
Zamítnutý

Navrhuji schody navazující na východní okraj stanice metra a směřující
k východnímu okraji podzemního parkoviště Kauflandu – viz nákres. Optimální by
bylo zřídit nový výstup ze stanice metra od přemostění kolejiště a navazující
schodiště zaústit do podzemních garáží Kauflandu, tak aby navazovalo na podchod
k tramvajové zastávce.

Přílohy

Důvod zamítnutí či schválení

Finanční náročnost a provozní obtíže překračují charakter režimu akce a jsou tak proti pravidlům.