Vybudování podélné parkové cesty v parku Velvarská na místě vyšlapané stezky

Navrhuje:
Lenka Šůsová
Cena:
960 000 Kč

Sídelní zeleň nemá plnit jen funkci ekologickou a estetickou, ale také rekreační: má umožnit přímý kontakt s živou přírodou v urbanizovaném prostředí, aktivní odpočinek a trávení volného času. Z tohoto pohledu je nedostatkem parku Velvarská, že nedisponuje žádnou podélnou parkovou cestou, která by umožnila jeho širší rekreační využívání (rodičům s kočárky a dětmi, seniorům atd.). Cílem projektu je proto vybudování parkové cesty na místě dnešní vyšlapané stezky podél ulice Velvarská. V dalších etapách a/nebo dle disponibilních prostředků navrhuji doplnit také přechod(y) pro chodce a nový parkový mobiliář (viz příloha).

Realizací projektu dojde:
- ke zvýšení přístupnosti parku a komfortu jeho uživatelů, což podpoří jeho širší využívání k rekreačním a volnočasovým účelům;
- ke zhodnocení parku zkulturněním jeho improvizované pěší stezky;
- k prodloužení stávající “promenády” vedoucí přilehlými, již revitalizovanými parky Hadovka a Zavadilova.

Řešení nevyžaduje kácení stávající zeleně ani budování nového osvětlení - bude využito stávajícího pouličního osvětlení v ulici Velvarská.

Přílohy