Socha/plastika tvůrce Dejvic Antonína Engela

Navrhuje:
Jiří Kugl
Cena:
800 000 Kč

Navrhujeme umístit do prostoru osy Vítězného náměstí plastiku/sochu připomínající slavnou osobnost Dejvic, význačného architekta a urbanistu Antonína Engela.
Jedno z nejvýznamnějších děl a odkazů Antonína Engela (1879 - 1958) je právě nadčasová a dodnes vysoce ceněná - odborníky i obyvateli - urbanistická koncepce tehdy nově vznikajících Dejvic. Součástí koncepce je nejen (dodnes nedostavěné) Vítězné náměstí, ale i okolní čtvrť městských bloků, zelené osy parků, stromořadí apod. Mezi další Engelova díla patří monumentální budova pražské vodárny v Podolí či budovy ministerstva železnic a národní obrany. Antonín Engel také působil jako profesor pražské průmyslové školy stavební a od roku 1922 byl profesorem na pražské ČVUT a v letech 1939–1940 jejím rektorem. Podílel se i na rozvoji celé Prahy jako člen státní regulační komise.

Jsme toho názoru, že osobnost takového významu provázaná s Dejvicemi, si zaslouží být zvěčněna v podobě sochy/plastiky. Pro její umístění jsme vybrali vysokoškolskou osu vedoucí od Vítězného náměstí (v příloze nabízíme dvě alternativní umístění na této ose).

Uvědomujeme si, že rozpočet 800.000 korun bude pravděpodobně pro sochu příliš nízký, proto navrhujeme prozatím alespoň umístit plastiku/mozaiku odkazující na tuto osobnost a její dílo, která bude jednoho dne ideálně doplněna sochou.

Spolupráce na nápadu: Anna Marie Černá, Helena Míková

Přílohy