Tenisák pro všechny

Navrhuje:
Mgr. Martina Hůlová
Cena:
25 000 Kč

Recyklace tenisových míčků.
Navrhuji instalovat na chodník v blízkosti tenisových kurtů speciální koše na tenisové míčky. Do těchto košů by se tenisáky jednak „vyhazovaly“, ale zároveň by se odtud daly i odebírat.
Jakmile tenisák již nesplňuje požadavky k hraní tenisu (je opotřebovaný, měkký), tak je na odpis. Velké množství tenisáků tak končí v běžném odpadu (nedají se recyklovat), což je velká škoda, protože tento produkt je dále velmi dobře využitelný. Tento projekt je určený jednak pro tenisty a jednak pro odběratele tenisových míčků, kterými může být kdokoli. Míčky by mohli druhotně sloužit jako hračka pro psa, jako míček na běžné použití (házení, žonglování), jako materiál pro kreativní činnosti a další.
Tento projekt má mnoho pozitiv – recyklace, snaha o smysluplné využívání věcí a jejich druhotné využití, inspirace k podobným projektům, šetrné zacházení s naším okolím a další.

Umístění je otázkou další domluvy a je podmíněno souhlasem majitelů hřišť či dotčených pozemků. Košů by mohlo být cca 13 na těchto místech:

hřiště při ulici Chittusiho
pozemek MČ P6 v blízkosti kurtů ve Stromovce (P7)
hřiště v ulici Na Kotlářce
hřiště v ulici Nad Šárkou
Macharovo náměstí
hřiště Cukrovarnická
hřiště Glinkova
hřiště na Ladronce (Tomanova)
hřiště v ulici Nobelova
hřiště v ulici Nad Lávkou / K Červenému vrchu
hřiště v ulici José Martího
hřiště v ulici Račická
hřiště v ulici Sibeliova

Nevyhazujme věci, které mohou ještě jiným sloužit.

Přílohy

Důvod zamítnutí či schválení

Realizace je podmíněna souhlasem a spoluprací s majiteli či provozovateli tenisových hřišť