Stromy do ulice Nad Závěrkou

Navrhuje:
Michal Chylík
Cena:
160 000 Kč

V projektu navrhujeme vysadit 3-4 menší stromy v dolní části ulice Nad Závěrkou. Ulice Nad Závěrkou je dostatečně široká, a na rozdíl od horní části ulice, kde jsou na levé straně ulice předzahrádky, stojí v spodní části pouze kolmo parkující auta a zeleň zde chybí. Stromy navrhuje vysadit co nejdále od fasád domů, tak aby nebyly spodní byty zastíněny. Při vhodném způsobu vysazení stromů (tzv. prokořenitelné buňky) nedojde ke snížení počtu parkovacích míst. Vysazené stromy zlepší klima v ulici při horkých dnech.

Přílohy