Projekt obnovy kašny “Voda” Karla Hladíka na Sibiřském náměstí.

Navrhuje:
Tobiáš Judl
Cena:
1 000 000 Kč

Sibiřské náměstí je v současné podobě spíš sdružení prostorů bez jasné koncepce. Naším záměrem je obnova původní kašny v západní části náměstí, jako impulz k oživení celého místa.
Nepředstavujeme si pietní rekonstrukci původního stavu, ale obnovu prostorového schematu - dodržení půdorysné stopy obou bazénů, ne však obložené kamenem, ale z pohledového betonu, rozmístění tří objektů do původních pozic, repliky dvou z nich nedělat z bronzu, ale nechat betonové. Použití původního zachráněného bronzového odlitku by odkazovalo na pohnutý osud díla.

Přílohy