Náměstíčko Hradčanská

Navrhuje:
Mgr. Tomáš Zámečník
Cena:
400 000 Kč
Stav:
Zamítnutý

Lokalita:
Hradčanská, prostor mezi přechodem železnice a křižovatkou Dejvické, Pod Kaštany a Bubenečské

Motivace:
Stavbou tunelu Blanka a přestavbou stanice MHD Hradčanská došlo k výraznému úbytku stromů a křovin oddělujících ulici Milady Horákové od ulice Dejvická a dalších přilehlých míst. Následující návrh si klade za cíl revitalizovat oblast Hradčanské v místech mezi přechodem železnice a křižovatkou ulic Dejvická, Bubenečská a Pod Kaštany a vytvořit zde jakési náměstíčko, oddělené od rušné ulice.
Návrh se dělí do tří částí: Výsadby živého habrového plotu, namísto plotu z pletiva, který je podél trati, dále výsadby 3 nových stromů a nakonec vydláždění na hlínu vyšlapané plochy, kudy denně proudí stovky lidí, a přidání 6 laviček.

1) Habrový plot
Podél železniční trati je nyní nevzhledný plot z pletiva. Plní pouze jednu funkci, že zabraňuje v průchodu osob.
Navrhuji místo něj vysázet živý, habrový plot s cílovou výškou zhruba 3 metry. Takovýto plot bude plnit
řadu dalších funkcí:
Estetickou: habrový plot je mnohem krásnější než pletivo
Ekologickou: Rozšíří se stávající zeleň, živý plot také skýtá útočiště ptákům
Formující: Vznikne nový a klidný prostor, oddělený od rušné ulice Milady Horákové
Odhlučňující: Částečně pohltí hluk aut i železnice

2) Nové stromy
Ulice Pod Kaštany je lemována alejí kaštanů (jírovců). Tato alej by se prodloužila o další dva stromy, také jírovce. Naproti (vedle výstupu z podchodu železnice) by se vysadil další strom tentokrát lípa, která vypadá krásně jako samostatně stojící strom a zároveň je českým národním stromem. Účelem výsadby stromů je doplnit zeleň do prostranství.
Stromy také poskytují stín a tvoří hlukovou bariéru přilehlým domům.

3) Úprava dláždění + lavičky
Stávající zelené plochy jsou vyšlapané, lidé přecházející trať si tudy zkracují cestu.
Vyšlapané cesty navrhuji vydláždit kostkami, které pokrývají přiléhající chodníky.
Rovněž by se vydláždil prostor mezi těmito novými cestami.
Takto by vzniklo náměstíčko, které by bylo lépe průchozí než stávající chodníky.
Kolem náměstíčka by se umístilo 6 nových laviček. Nyní v místě lavičky scházejí.

Přílohy

Důvod zamítnutí či schválení

Nyní je ve fázi příprav akce Tržiště Hradčanská, v rámci kterého je tento námět uplatňován. Jako dočasné řešení je připravováno zpevnění vyšlapaných cest a lá paluba s lavicemi – stánky.