Konečná, vystupovat! aneb úprava tramvajové točny na Heyrovského náměstí

Navrhuje:
Iva Hoffmannová
Cena:
1 000 000 Kč

Zvýšení estetické úrovně a uživatelského komfortu tramvajové zastávky Sídliště Petřiny, kterou využívají nejen místní obyvatelé vilové čtvrti a přilehlého sídliště, ale také studenti blízkého gymnázia, zaměstnanci Ústavu makromolekulární chemie AV ČR, v.v.i. a návštěvníci přilehlé přírodní památky Obory Hvězda. Chceme nově umožnit vstup do zeleně, její obnovu, navazující na historii místa a umístění mobiliáře. Předcházet by mělo odstranění rezivějícího billboardu a chátrající zídky.
Popis: Plocha navrhovaná k řešení zahrnuje trojúhelníkovou asfaltovou plochu tramvajové zastávky Sídliště Petřiny a sousedící zeleň uvnitř smyčky kolejí. Současný stav zeleně i původního technického vybavení je poněkud neutěšený. Zeleň tvoří 4 dožívající břízy (5. byla odstraněna před několika lety), třešeň a javor z náletu, vzrostlé keře štědřenců a svíd bílých, podrost trávník. Zpevněná plocha je nově vyasfaltována (rekonstrukce tramvajové trati 2016), nový je i přístřešek u zastávky, ale ve středu plochy umístěná lavička, kombinovaná s velkou betonovou nádobou s porostem barvínku, dosluhuje, dřevěný sedák je poškozený. I betonová zídka, oddělující zeleň a zastávku, původně nesoucí tři nástěnky, je nyní ve špatném technickém stavu. Navíc se nad ní tyčí rezatý billboard, poslední rok nevyužívaný.
Navrhuji odstranění zídky a billboardu, které by umožnilo spojení zastávky se zelení. Vybavení několika lavičkami a zpevněnou přístupovou cestičkou by zvýšilo komfort čekání na tramvaj, zejména v parném létě. Cestička může být mlatová či z betonu propustného pro vodu, parkové lavičky s opěradlem typu diva fy. mmcité. Odstraněním nádoby s lavičkou by vznikl prostor pro štěrkový záhon s nízkými provozními náklady. Tvar záhonu či záhonů je třeba navrhnout s ohledem na jejich minimální funkční plochu a zachování prostupu zpevněnou plochou zastávky. Obnova zeleně spočívá v náhradě bříz, odstranění keřového porostu svídy bílé v návaznosti na nástupní plochu zastávky, popř. v náhradě intenzivního trávníku luční směsí Zelený chodníček fy. Planta naturalis. Petřiny a sousední Břevnov i Šárku protkávali historicky třešňové sady, proto navrhuji nahradit břízy třešněmi ptáčnicemi (Prunus avium). O ovoce by na místě s tak hustou dopravou jistě nikdo nestál.
Navrhujeme umístění ukazatele odkazujícího na polohu Obory Hvězda, Ústavu makromolekulární chemie AV ČR, v.v.i. a jeho Galerie Makráč, gymnázia Nad Alejí, pobočky Městské knihovny a Domova svaté rodiny.

Přílohy