Náměstí s parkem na Petřinách

Navrhuje:
Jana Ohanková
Cena:
194 500 Kč

Petřinám chybí centrum a místo společného setkávání i odpočinku. Obyvatelé Petřin cestují do jiných částí Prahy, kde tento veřejný prostor existuje stejně tak jako např. tradice vánočního stromu, farmářské trhy apod.
Prostor vyhrazený pro účely společného setkávání by měl být dobře dostupný všem obyvatelům Petřin a přilehlého okolí. Za takový prostor považuji okolí obchodního domu Petřiny. V tomto prostoru by mělo být dostatek místa pro konání různých kulturních akcí během celého roku.
Přicházím s níže uvedeným návrhem. Předkládám celý projekt, který má 3 části. V tomto projektu, chci prosadit bod 1 na přiloženém obrázku.
1. Úprava „Veřejného prostoru 1“ - Parcela: 473/493 Parcela: 473/263 Parcela: 473/309
2. Veřejný prostor 2 a parkoviště 2 (P2)
3. Veřejný prostor 3 a Parkoviště 3
Ad 1) Úprava „Veřejného prostoru 1“
- Vyřešit a zkulturnit cestu od metra na ulici Pláničkova přes parcelu Parcela: 473/493. Po tomto úseku chodí lidé do střední a západní části sídliště Hvězda a pak dál na ulici Na okraji a vilové části. Tato cesta je zaneřáděná od holubů a plná kaluží a bláta.
- Vyřešit a zkulturnit prostor kolem domu, který je na parcele: 473/262.
- Tento prostor by mohl zatím sloužit k příležitostným trhům (vánoce, velikonoce, farmářské).
K tomuto bodu přikládám rozpočet.
---------------------------------------------------------------------------------------
Ad 2) Veřejný prostor 2 a parkoviště 2 (P2) - budoucnost
- Vybudovat centrum Petřin – náměstí na veřejném prostoru 2, Parkoviště 2 = v současné době je pozemek v soukromém vlastnictví. (Na tento pozemek se vjíždí přes pozemek města!)
- k tomuto bodu přikládám návrh od architekta Jiřího Huška. Tento návrh byl předložen a konzultován se starostou MČ Prahy 6.
- Výměna části soukromého pozemku Parcela: 473/357 za část pozemku Parcela: 473/232, nebo jiná varianta. Samozřejmě, že nejlepší varianta je odkup pozemku (Parcela: 473/357).
- Z nově vzniklé plochy vybudovat příjemné prostranství, které bude spojovat a sdružovat lidi z Petřin a zároveň bude příjemným odpočinkem pro lidi, kteří čekají na další spojení po výstupu z metra – směr Ruzyně, Liboc a Dědina atd.
- Tento prostor by mohl sloužit k příležitostným trhům (vánoce, velikonoce, farmářské) a dalším kulturním a společenským akcím.

Ad 3) Veřejný prostor 3 a parkoviště 3 (P3) - budoucnost
Toto prostranství slouží jako odstavné parkoviště a zároveň jako dětské hřiště a překladiště oken (soukromý podnikatel). Navrhujeme prostor rozdělit na zónu klidu VP1 a parkoviště P1.
Veřejný prostor 1
– stávající dětské hřiště (vylepšení „fotbalového plácku“ a vyřešit odhlučnění od sousedního domu). Změna či zrušení či přesun pískoviště.
- Na zbytku vybudovat park například s vodním prvkem.

Uvádím zde celou koncepci z toho důvodu, že chci veřejnosti i MČ Prahy 6 představit komplexní řešení, které by bylo pro obyvatele Petřin a okolí velice přínosné a podpořilo by komunitní život v dané oblasti.

Myšlenka – slovo – realita!

Přílohy

Důvod zamítnutí či schválení

Realizace možná pouze na pozemcích MČ Praha 6 (parc. 473/493)