Obnova laviček v ulici Rakovnická

Navrhuje:
Petr Skořepa
Cena:
30 000 Kč

Ulice Rakovnická je místní obslužná komunikace, která slouží dopravní obsluze několika rodinných domků a především jako pěší promenáda pro místní obyvatele. hojně ji využívají také děti k hraní a sportu. V části ohraničené ulicemi Přílepská a Ledecká je pruh zeleně, na kterém jsou umístěny lavičky. Tyto jsou rovněž hojně využívány přesto, že jejich stav je žalostný. Prosím proto o obnovu těchto tří laviček a jejich rozšíření alespoň na šest kusů.

Přílohy