Zeleň pro Evropskou

Navrhuje:
Jan Auerbach
Cena:
645 000 Kč
Stav:
Zamítnutý

Ve městě je důležitý každý kousek zeleně, která zachycuje prach a reguluje místní mikroklima. V Evropské ulici, u nedaleko Vítězného náměstí, proběhla rekonstrukce, která bohužel nevedla k úpravě vedení inženýrských sítí, zabraňujícími výsadbě stromořadí.
Proto navrhujeme dočasně, do doby komplexního řešení, které bude zahrnovat humanizaci významné městské třídy včetně výsadby stromořadí, umístit květináče se vzrostlými stromy, které dílčím způsobem přispějí ke zlepšení situace.

Přílohy

Důvod zamítnutí či schválení

Návrh byl spojen s projektem Zelená Evropská