Oživení plochy před ZŠ Antonína Čermáka

Navrhuje:
Mirjana Petrik
Cena:
198 000 Kč

Oživení prostoru v rámci parku Generála Lázaro Cárdenase – zpevněna plocha v před prostoru ZŠ Antonína Čermáka
V současnosti je tento prostor spíše zanedbaná zpevněná asfaltová plocha. Přitom je velmi frekventovaný a používaný denně převážně žáky ZŠ Antonína Čermáka, jejich rodiči a prarodiči a místními obyvateli.
Úpravu navrženého prostoru vnímám v tuto chvíli (Nápad pro 6) jako oživení této zpevněné části parkového prostoru s minimálním zásahem do stávajících travnatých a zpevněných ploch.
Navržené úpravy prostoru spočívají v instalaci kvalitních vysoce odolných designových prvků nenáročných na údržbu. Tyto hravé interaktivní prvky jsou navrženy jako doplnění městského mobiliáře v místě a svým zaměřením by měly oslovovat především žáky ZŠ a jejich rodiče. Prvky mohou sloužit ke hře, k posezení, ke skupinové výuce. Mohou obsahovat vzdělávací prvky (např. Montessori, koncept Learning landscape apod.). Jejich interaktivitu docení i senioři (posezení), majitele psů (training track), matky s kočárkem a rodiče čekající na své děti.

Přílohy

Důvod zamítnutí či schválení

Nutné koordinovat s plánovaným projektem rekonstrukce Parku Generála Lázaro Cárdenase.