Náměstí Na Santince

Navrhuje:
Andrea Lacinová
Cena:
82 000 Kč

Lokalita neodpovídá svému názvu, tedy náměstí. Chybí mu reprezentativní vzhled a je pouze průchozím místem. Přitom se zde scházejí kolegové z okolních kanceláří nebo děti na cestě do školy. Úprava travnaté plochy poskytne příjemný prostor k setkávání nebo k trávení volného času. Návrh počítá s výsadbou 7 nových stromů, zpevnění vyšlapané cesty a s instalací 2 laviček a košů. Výsadby nebudou překážet ve výhledu na hlavní vozovku ani na okolní cesty a přitom opticky začlení náměstí do okolní zeleně.

Přílohy