Kudy tudy do Stromovky

Navrhuje:
Zuzana Krmelová
Cena:
178 000 Kč
Stav:
Zamítnutý

Přístupy do větších parků přímo v Praze 6 či jejím okolí bývají často krkolomné. Přístup do Královské obory je toho zářným příkladem. Přitom Bubeneč je tak blízko! Jenže například s kočárkem nebo o berlích je to docela bojovka. Prvním důležitým veřejným prostorem je nepříjemná bariérová Bubenečská ulice, dále ulice Pod Kaštany a ještě taky kousek ulice Goetheho. Plus drobné detaily v okolí.
Vzhledem k rozpočtu a omezenému času navrhuji řešit úpravy etapovitě, z nichž první je etapou částečně dočasnou a její rozsah je rozsahem „Nápadu pro Šestku“.
Krátká analýza možných cest do Královské obory vygenerovala jako významnou spojnici ulici Českomalínskou, která v zásadě propojuje dvě vstupní brány. Nápad tedy poukazuje na možnost jednoduchého zvýšení prostupnosti území bezpečným zprůchodněním této ulice. Byla nalezena tři klíčová místa, kde průchodnost vázne. Chybí místo, kde by se dalo legálně přejít přes ulici Goetheho (A) a Bubenečskou (C), které v dnešní době působí jako významné dopravní tepny, i když jejich dopravní význam tomuto charakteru neodpovídá. Třetí úpravou, která výrazně přispěje prostupnosti území pro skupinu častých návštěvníků Stromovky (rodičů s kočárky) je kočárkový nájezd na schodišti mezi ulicemi V Sadech a Wolkerova (B).
V Bubenečské ulici půjde o úpravu dočasnou, která bude stát několik parkovacích míst, výměnu obrub a označení místa pro přecházení (čárkovaná čára a dopravní značky). V ulici Goetheho zrušení zábradlí, nové obruby a označení místa pro přecházení (čárkovaná čára a dopravní značky). V obou případech se tím drobně zklidní doprava a povede to k obecnému zvýšení bezpečnosti chodců. Dnes mnoho z nich přechází v různých místech s nedostatečnými rozhledovými úhly.

Chtěla bych, aby se realizovaly skutečně tyhle tři věci. Pokud by byl ale problém v penězích, může se celý projekt omezit pouze na místo A, které je přístupné úplně bez bariér i pro invalidní vozíčky.

Finanční náročnost (hrubý odhad):
1x nájezd pro kočárky – 8 000,-
2x místo pro přecházení včetně chodníkových nájezdů a dvou svislých značek – 140 000,-
------------------------------------------------------
148 000,- + projekční práce vč. projednání (20%) 30 000 = 178 000,-

Jedná se spíše o námět než nápad nebo návrh. Chci aby to nezapadlo i kdyby projekt nakonec peníze nedostal. Chtěla bych, aby si obyvatelé uvědomili potřebu rekonstrukce Bubenečské ulice (v obrázcích značeno jako 2. etapa), kde je třeba upravit parkování tak, aby nebylo nutné vjíždět na schod a aby byl zajištěn dostatečný průchod pro chodce na chodníku. Čára nestačí. Vizte přiložené fotografie. Rekonstrukce rekonstruované Korunovační ulice (3. etapa) je zbožné přání. Její průjezd měl být po otevření Blanky omezen. Její polovinu klidně můžeme proměnit v pěší promenádu, která nám, obyvatelům šestky otevře další pohodlný vstup do Královské Obory. Navazující etapy jsou znázorněny v poslední mapce.

Přílohy

Důvod zamítnutí či schválení

V rámci chystané rekonstrukce ulice Goetheho bude systém přechodů řešen komplexně. Dílčí úpravy jsou řešeny v rámci BESIPu.