Úprava náměstíčka "Na Perníkářce"

Navrhuje:
Ing. Michal Zouzal
Cena:
400 000 Kč

Úprava veřejného prostoru při ulici Na Perníkářce, Praha 6- Hanspaulka (více v přiloženém souboru)

Přílohy

Důvod zamítnutí či schválení

Záměr je proveditelný, pouze objekt kapličky není v majetku MČ, ale NPÚ a oprava nebude z rozpočtu MNP6 realizována. Zapuštění kontejnerů bude realizováno tento rok.