Obnova dětského hřiště před domem Evropská 674 / 156

Navrhuje:
Olga Dřínková
Cena:
195 000 Kč

Návrh na realiazci 44 m oplocení kolem bývalého dětského hřiště, zakoupení tobogánu (klouzačky) pro děti, tří laviček a stolu. Realizace projektu prospěje jak dětem tak místním seniorům.

(více informací v přiložených souborech)

* majitelé bytů v okolí jsou ochotni se na nákladech podílet

Přílohy