Promenáda (Multifunkční kulturní centrum Dlabačov)

Navrhuje:
Vojtěch Beneš
Cena:
1 000 000 Kč
Stav:
Zamítnutý

Cílem naší iniciativy je rozvinout kulturní složku Prahy 6. Poskytnout kulturně zanedbané, ale
nezanedbatelné části Prahy prostor pro rozvoj a další nápady. Toto kulturní centrum by sloužilo
jednak jako prostor pro relaxaci a trávení volného času, na druhou stranu podporuje místní kulturní rozvoj a poskytuje nový prostor pro seberealizaci. Poskytuje městské části nový koncept
rekonstrukce zašlých dopravních zastávek, točen a jiných nepoužívaných prostor nenaplňujících jejich primární funkci.

Přílohy

Důvod zamítnutí či schválení

Dle pravidel musí být návrh v majetkové kompetenci MČ Praha 6, což projekt nesplňuje.