Pocta krajině a lidem - Bubeneč

Navrhuje:
Iveta Šugárková
Cena:
1 000 000 Kč

Navrácení souladu se základními Principy Přírody do městské krajiny, přivede všechno, co zde žije, k rozvíjení tvůrčího potenciálu Života. Současná civilizace jde cestou převahy destrukce, spotřeby a iluze oddělenosti lidí od Přírody, potlačuje celostní kulturu a poznání našich předků. Vystupňovala negaci ůvodního předurčení Prostoru Života na planetě Zemi k bodu odkud již není návratu. Pokud chceme Životní Prostor na planetě Zemi přiblížit jeho původní funkci, je nezbytné přivést k rovnováze rotichůdné kvality – síly destrukce a síly tvoření obsažené v záměrech i důsledcích jednáních lidí.

Přílohy

Důvod zamítnutí či schválení

Návrh plně neodpovídá koncepci rekonstrukce parku L. Cárdenase, ale byl přesto zařazen do hlasování. Realizace bude koordinována s celkovou koncepcí rekonstrukce. Záměr umístění kamenné kompozice do prostoru "náměstíčka" nelze uskutečnit, bude potřeba naj